• Tôi đặt hàng như thế nào?

  Để đặt hàng, quý vị hãy điền vào mẫu này và gửi đi bằng chức năng email hoặc gửi tới orders@imedical.de.

  Bạn có thể đặt hàng với chúng tôi qua fax (+49 621 48 44 9020) hoặc điện thoại (+49 621 48 44 900) từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9:00 đến 17:00.

 • Tôi phải cung cấp những thông tin nào khi đặt hàng?

  • Địa chỉ giao hàng
  • Địa chỉ thanh toán
  • Mã số khách hàng (nếu có)
  • Mã số VAT (nếu có)
  • Ký hiệu đầy đủ của mẫu sản phẩm và số đi-ốp

   

  Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn cần giao hàng gấp.

  i-Medical® sẽ luôn làm hết khả năng để giao hàng nhanh nhất có thể.

 • Thời gian giao hàng thông thường là bao lâu?

  Sau khi nhận được đơn hàng của quý vị tại Trung tâm Dịch vụ khách hàng, chúng tôi sẽ gắng sức giao hàng trong vòng 24 tiếng, với điều kiện hàng có sẵn trong kho.
  Nếu hàng của quý vị không có sẵn trong kho, hãy cho phép chúng tôi giao hàng trong 4 đến 6 tuần.   

  Đối với các đơn hàng quốc tế (ngoài EU), thời gian xử lý sẽ khác nhau, tùy thuộc vào giá trị đơn hàng, trách nhiệm hồ sơ chứng từ và công tác quản lý kèm theo.

  i-Medical® sẽ luôn làm hết khả năng để giao hàng nhanh nhất có thể.

   

 • Làm sao tôi có thể biết được loại kính nội nhãn nào hiện đang có trong kho?

  Chúng tôi hiểu rằng, một vài khách hàng muốn đặt hàng trên cơ sở hàng có sẵn trong kho. Vì tình trạng hàng trong kho biến động nhanh, quý vị nên liên hệ với Trung tâm Dịch vụ khách hàng của i-Medical® bằng điện thoại theo số máy 49 (0) 621 48 44 900 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ orders@imedical.de.

NEW: iCTDIFF now available!

New product: Face Masks

i-Medical® Ophthalmic International Heidelberg GmbH