SEE THE WORLD CLEAR

SEE THE WORLD CLEAR

i-Medical® Ophthalmic International Heidelberg GmbH

Kính nội nhãn

Hệ thống bơm

Dung dịch viscoelastic (chất nhầy)

Dao vi phẫu

Nhiệt liệt chào đón Quý vị

Công ty i-Medical® được thành lập năm 2002 tại thành phố Heidelberg nước Đức với mục tiêu chế tạo những sản phẩm y tế cao cấp để cung cấp cho ngành giải phẫu mắt trên toàn thế giới.

i-Medical® đã được cấp giấy chứng nhận để sản xuất và  cung cấp các sản phẩm cho ngành giải phẫu mắt theo tiêu chuẩn ISO 9001 và được quyền dùng ký hiệu CE với số CE 0483 / CE 2460.

Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn nhãn khoa chúng tôi i-Medical® hiện chiếm lĩnh vị trí tốt nhất để cung cấp dịch vụ phẩm chất cao cho các nhà giải phẫu mắt trên khắp thế giới..

Chúng tôi xem nhiệm vụ của mình là không ngừng cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có phẩm chất cao với giá cả phải chăng giúp cho ngành giải phẫu mắt đạt được mức hiệu dụng cao hơn trong chi phí. 

Nếu muốn biết nhiều hơn về các sản phẩm của Công ty i-Medical® hoặc nếu Quý vị muốn đặt làm các mắt kính cấy ghép trong mắt theo các thông số và thiết kế của mình, xin hãy sớm liên hệ với chúng tôi i-Medical®.

NEW: iCTDIFF now available!